Ned. Geref. Kerk Groot-Brakrivier

           Afkondigings

                    22 April 2018

 


 


 


Gemeentedagboek


Sondag 22 April :


  • Baie welkom by die erediens.

  • Kleuterkerk vir 2- tot 5-jariges om 10:00 in die bovertrek.

  • Ons lees Handelinge 9:1-20 en die tema van die prediking is : Jou Storie?

  • Spesiale offer vir Christelike Afhanklikheidsdienste (CAD) by die deure.

  • Na die erediens is u welkom vir tee in die kerksaal.

  • Kooroefening om 17:00 by die orrel. Kontakpersoon : Len Dyzel (083 233 1444).

    


Woensdag 25 April :


 • Blokbyeenkoms om 18:00 in blok 9B (Vogelsang tot Duinelaagte) by Sias & Trysie Hoffman te Fynboslaan 14 (044 620 3316 / 082 879 5236).

   


Volgende Sondag 29 April :


  • Erediens om 10:00.

  • Spesiale offer vir Magdalenahuis by die deure.

  • Geen kategese, kleuterkerk en kooroefening nie a.g.v. die langnaweek.

    


Woensdag 2 Mei :


 • Klub 50 : Ons gaan uiteet by Searles Village te Langstraat 55 om 11:30 vir 12:00. Laat weet asb. voor of op Sondag 29 April vir Annatjie Snyman (044 620 2097 / 073 171 1061, sms of WhatsApp is reg) of u saam kom eet.

   


Saterdag 5 Mei : Dankfees


 • Lyste sirkuleer tans in die gemeente. Baie dankie dat ons soos altyd kan reken op u betrokkenheid. Die lyste moet asb. voor of op Woensdag 25 April by die kerkkantoor ingelewer word.

 • Diegene wat gevriesde lewerkoekies wil bestel moet asb 'n gepaste houer (duidelik gemerk met hoeveelheid en naam) gedurende die koster se kantoorure, in die saal laat. Ek sal dit daar kry en by die dankfees kan dit dan gehaal en betaal word. Laatste datum vir bestellings is Woendag 2 Mei voor 12:00. Jeanette 072 020 9951.

 • Kindertafel : Ons benodig speelgoed, lekkers en enige ander items vir die kinder-tafel. Alle items moet asb. nie later as Vrydag 20 April by die kerkkantoor afgegee word. Navrae : Marelize Barnard Visser 073 269 2527.

 • Brood- en beskuittafel : Heelwat brood- en beskuitgebak word nog benodig en u word vriendelik versoek om Hanli Huysamen vir enige bydrae te kontak by 082 787 4364.

 • Wit olifanttafel : Ons benodig alle artikels wat nog bruikbaar is en u nie meer gebruik nie vir die wit olifanttafel. Dit kan by die kerkkantoor (tydens kantoorure, Ma., Wo. en Vr. 08:00 tot 13:00) of by Hennie en Hermien Engelbrecht (044 620 3809 / 072 102 1773) afgelewer word. Baie dankie, ons maak staat op u hulp en ondersteuning.

 • Kontakpersone : Elmarie Jonker (044 620 2369), Elmarie Bosman (044 620 3778), Elmari Olsen (044 620 2452), Hettie Roodt (079 631 8833) of Johan Heyl (082 550 4296).

   

   


Nuwe lidmate in ons gemeente

Ons nooi nuwe lidmate om asb. na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken.


 


 


Tenders vir die vervanging van die kerksaal se vloer

Tenders word hiermee van belangstellende kontrakteurs aangevra vir die vervanging van die kerksaal se plankvloer. Gratis tenderdokumente sal vanaf Woensdag 25 April 2018 by die kerkkantoor beskikbaar wees en kan tydens kantoorure (08h00 tot 13h00) op Maandae, Woensdae & Vrydae afgehaal word. ’n Terreininspeksie sal gehou word op Woensdag 9 Mei 2018 om 09h00. Tenders sal sluit op Woensdag 23 Mei 2018 om 09h00 en sal net daarna oopgemaak word en die tenderpryse sal uitgelees word. Geen laat tenders en onvolledige tenders sal aanvaar word nie. Navrae kan gerig word aan Drikus Jacobs (sel 082 464 3816).


 


 


Dankies


 • Baie dankie aan Annatjie Janse van Rensburg wat met die munisipaliteit gereël het dat ’n verkeerspieël by die uitgang na Langstraat aangebring is.

 • Nasionale Instituut vir Dowes (sinodale offer R4 740) :  Baie dankie vir jul getroue en gewaardeerde ondersteuning aan NID. Dit maak ’n lewensveranderende verskil. Julle dra die Boodskap in Dowes!

 • Riviera Lodge Great Brak River Order or Free Gardeners (donasie R1 000) : Baie dankie vir u donasie van R1 000 ten einde die Vrye Tuiniere se konferensie ’n reuse sukses te maak.

   

   


Posbus 9, Groot-Brakrivier 6525            ' 044 620 2205        Faks : 044 620 3604

e-pos : ngkgbr@mweb.co.za  Webbladadres : www.grootbrakrivier.ng.org.za

Leraars : Paul Roodt (044 620 2210) & Danie Goosen (044 620 2736 /

 079 525 3624)

Bankbesonderhede : FNB tjekrekening 530 831 865 11, takkode 210314.