Ned. Geref. Kerk Groot-Brakrivier

           Afkondigings

            18 Maart – 8 April 2018

 


 


Gemeentedagboek


Sondag 18 Maart :


  • Baie welkom by die erediens, veral aan ds. Bossie Minnaar wat vandag die erediens lei. Dit is die begin van die sesde lydensweek.

  • Kleuterkerk vir 2- tot 5-jariges om 10:00 in die bovertrek.

  • Die prediking kom uit 2 Korintiërs 8:1-15 en die tema van die prediking is : Om die Here te vertrou.

  • Spesiale offer vir Arbeidsbediening Mosselbaai by die deure.

  • Na die erediens is u welkom vir tee in die sysaal.

    

    


Saterdag 24 Maart : Ons gholfdag


 • Baie dankie vir u ondersteuning. Die kontantskenkings, pryse, produkte en hulp met die verkoop van kaartjies vir ons prystrekking word opreg waardeer. Alle kaartjielyste moet asb. teen Vrydag 23 Maart by die kerkkantoor ingehandig word.

   

   


Volgende Sondag 25 Maart :


  • Kategese om 09:00, erediens om 10:00 en kleuterkerk vir 2- tot 5-jariges om 10:00 in die bovertrek.

  • Palmsondag en Sewende (Groot) lydensweek.

  • Spesiale offer vir Carpe Diem-skool by die deure.

  • Paul preek by Herbertsdale waar hy konsulent is.

    

    


Goeie Vrydag 30 Maart :


 • Nagmaal om 08:00 en 10:00.

   

   


Sondag 1 April : Paasfees


 • Sonsopkomsbyeenkoms om 06:30 by Suiderkruisstrand. Bring ’n stoel saam as u nie op die sand wil sit nie.

 • Eredienste om 08:00 en 10:00 in die kerkgebou.

 • Geen kategese of kleuterkerk nie a.g.v. die skoolvakansie.

   

   


Sondag 8 April :


  • Geen kategese of kleuterkerk nie, erediens om 10:00.

  • Spesiale offer vir ons gemeente-instandhoudingsfonds by die deure.

 • Aktuele gesprek


 • ONS KERK EN ONS GAY LIDMATE: AGTERTOE OF VORENTOE? Op Sondagaand 8 April om 18:00 lei dr. Frits Gaum ‘n oop gesprek in ons kerkgebou oor die NG Kerk se onlangse algemene sinodes se besluite oor gay mense, en kan ons gesels oor vrae wat sommige lidmate die afgelope tyd besig hou: Wat sê die Bybel oor homoseksualiteit? Wat is ‘n “homoseksuele oriëntasie”? Moet homoseksuele mense hulle seksualiteit onderdruk of uitleef? Wat is die verskil tussen die algemene sinode se 2015-besluit oor homoseksualiteit en dié van 2016? Ensovoorts! Almal is welkom om dié bespreking by te woon … wát jou eie siening ook al is.

   

   


Saterdag 5 Mei : Dankfees


 • Lyste sirkuleer tans in die gemeente. Baie dankie dat ons soos altyd kan reken op u betrokkenheid. Die lyste moet asb. voor of op Woensdag 25 April by die kerkkantoor ingelewer word.

 • Kindertafel : Ons benodig speelgoed, lekkers en enige ander items vir die kinder-tafel. Alle items moet asb. nie later as Vrydag 20 April by die kerkkantoor afgegee word. Navrae : Marelize Barnard Visser 073 269 2527.

 • Kontakpersone : Elmarie Jonker (044 620 2369), Elmarie Bosman (044 620 3778), Elmari Olsen (044 620 2452), Hettie Roodt (079 631 8833) of Johan Heyl (082 550 4296).

   

  Paul & Hettie sal met verlof wees van 1 – 8 April DV.

   

   


Nuwe lidmate in ons gemeente

Ons nooi nuwe lidmate om asb. na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken.


 


 


’n Brief van dr. Gustav Claassen, algemene sekretaris van die Nederduitse Gerefor-meerde Kerk, oor die posisie van die NG Kerk ten opsigte van die grondkwessie, is in die voorportaal beskikbaar. Neem gerus daarvan.


 DIE BYBEL 1983 VERTALING – SPESIALE AANBOD R39-00 : Volledige Bybel, Afrikaans 1983-vertaling, mediumgrootte SAGTEBAND. Leservriendelike uitleg met kruisverwysings en voetnote. ’n Eksemplaar van Help! Hoe moet ek my Bybel lees? Is by hierdie uitgawe ingesluit. Plaas asb. u bestelling nie later as Vrydag 23 Maart by die kerkkantoor (044 620 2205).


 


 


Manuel Escórcio en Anina Wasserman tree Woensdagaand, 21 Maart in die NG Kerk Reebok op. Dit is ’n fondsinsameling vir NG Kerk Reebok se boufonds. Kaartjies @ R90 per persoon beskikbaar by ons kerkkantoor of Groenkloof Aftree-oord se kantoor of by Reebok se kerkkantoor. Kom geniet die aand, dit beloof om ’n fees te wees!


Dankies


 • Kommissie vir Getuienisaksie (kwartaallikse bydrae) : Baie dankie vir R1 000 wat ons ontvang het vir die werk deur die leraars in Mosambiek wat deur die KGA ondersteun word.

 • Jan Kriel Instituut : Baie dankie vir die spesiale offer van R4 234. Baie dankie dat jul ons kinders help om te blom!

 • Royal Rangers South Africa (donasie van R4 500) : Thank you so much for your investment to help the children of Madagascar to receive a better education.

 • Straatwerk : Ons harte is vol dankbaarheid vir elkeen in die gemeente vir julle ruimhartige ondersteuning met die insameling van ‘n spesiale offergawe (R4 033) vir die werksaamhede van Straatwerk. 

 • ACVV Seebries Ouetehuise Mosselbaai (R5 000 uit Kersdag 2017-offers) : Baie dankie vir die skenking aan die Seebries Tehuise. Met u ondersteuning demonstreer u belangstelling en ‘n diep ondersteuning vir ons werk met bejaardes.

 • Huis vir bejaardes JJ Watson (R4 000 uit Kersdag 2017-offers) : Baie dankie ons waardeer dit opreg.

 • NG Kerk Calvinia (R6 000 uit Kersdag 2017-offers) : Baie dankie vir die droogtehulpskenking vir ons boere.

 • NG Kerk Rietbron (R6 000 uit Kersdag 2017-offers) : Baie dankie vir jul groot gebaar. Die boere waardeer dit baie.

 • NG Kerk Kakamas (R6 000 uit Kersdag 2017-offers) : Dit is regtig wonderlik! Ons leier-diaken sal ons nou help om die boere wat erg geraak word deur die droogte met hierdie gelde te help.

 • NG Kerk Droogtehulpfonds (R6 000 uit Kersdag 2017-offers) : Baie dankie vir julle ondersteuningsdiens aan gemeentes.

   

   

   

  Herfsbasaar by Mosselbaai-Suidkerk : Mosselbaai-Suid Gemeente hou Vrydag, 23 Maart ‘n herfsbasaar in en om hulle kerksaal te 15de Laan, Mosselbaai. Vanaf 10:00 in die oggend tot dit donker raak is daar ‘n tee- en koffie-tuin met heerlike gebak, tee, koeldrank en koffie. Die basaar begin om 17:00.

   

   

   

  Maak hierdie Paasfees ’n fees van liefde : Met Pase vier ons Jesus se verbysterende liefde – wat bereid was om alles te gee wat Hy kon vir ‘n verinneweerde mensdom. Badisa beliggaam baie van die NG en VG Kerk se barmhartigheid. Ons leef heeljaar dié Jesus-liefde uit teenoor meer as ‘n miljoen mense wat nie op hulle eie die mas kan opkom nie: Verwaarloosde bejaardes, onbeskermde kinders, middel-afhanklike uitgeworpenes. Sal jy asseblief in hierdie Paastyd help om ons hande sterk te maak deur te gee – soveel as wat jy kan? Want groter liefde as dít, is daar nie. Kontak ons by 021 957 7161 of info@badisa.org.za of besoek ons webtuiste, www.badisa.org.za indien u ‘n donasie wil maak.

   

   

  Padwerke R102

  Let asb. daarop dat gedeeltes van die R102-pad in die volgende maande gesluit sal wees weens padwerke.


 “Ek het ‘n belofte aan die Here gemaak dat ek iets goeds sal doen.” Hierdie koerant-opskrif roer enige leser. So het Burre Burger, ‘n sakeman in die vrugte- en groentebedryf van Vredendal, die harte van baie mense aangeraak. Hy het self op die rand van moedeloosheid byna sy lewe geneem, maar vandag bring hy hoop aan boere wat op hulle knieë gedwing is, deur die ergste droogte in dekades in die Wes-Kaap.

Die Dameskring wil graag hier in Mosselbaai ‘n aksie loods vir ‘n fondsinsameling vir hierdie geteisterde boere. Dit is ‘n droogtehulpfonds vir boere in die hele Kaapgebied (Suid, Wes, Oos en Noord.

Op 24 Maart 2018 om 10:00 tree Burre as gasspreker by die Gereformeerde Kerk Mosselbaai op. Kaartjies @ R100 is beskikbaar by Elize Barnardt 082 829 8133 of Christa van Rensburg 082 801 3266.

Kom ons versterk ons landsgenote om hulle finansieël te ondersteun. Kom ons deel ons genadegawes met ons medegelowiges. Kom ons bid vir elke wese wat onder hierdie swaar las van die droogte gebuk gaan. Kom ons skep hoop vir baie boere. Op baie plase is daar nie eens meer kos en voer vir mens en dier nie.

‘n Boer in die droogtegebied het gesê : “Dis nou so droog daar buite en die skape so mak dat hulle uit boere se hande vreet. Dis tyd dat ons as mense mak raak en uit die Here se Hand begin eet.”


  


 


Posbus 9, Groot-Brakrivier 6525            ' 044 620 2205        Faks : 044 620 3604

e-pos : ngkgbr@mweb.co.za  Webbladadres : www.grootbrakrivier.ng.org.za

Leraars : Paul Roodt (044 620 2210) & Danie Goosen (044 620 2736 /

 079 525 3624)

Bankbesonderhede : FNB tjekrekening 530 831 865 11, takkode 210314.