Ned. Geref. Kerk Groot-Brakrivier

           Afkondigings

             25 Februarie 2018

 


 


Gemeentedagboek


Sondag 25 Februarie :


  • Baie welkom by die erediens, ook aan :


  • ’n Groep lede van die Riviera Lodge Order of Free Gardeners wat die 08:00-diens bywoon.

  • Die familie en vriende van die doopouers, Daniel en Erica Thiele van Flaminksingel 10, wie se baba Ralph by die 10:00-diens gedoop word.


  • Die derde lydensweek begin vandag.

  • Dit is vandag die laaste Sondag met 2 oggenddienste.

  • Die Skriflesing kom uit 1 Petrus 2:18-25. In hierdie gedeelte roep Petrus die oorspronklike lesers (en ons!) op om Jesus se voorbeeld te volg wanneer ons ook soms onregverdig moet ly : Hy het nie terugbaklei nie, maar die oordeel aan God oorgelaat.  

  • Kategese om 09:00.

  • Kleuterkerk vir 2 tot 5-jariges om 10:00 in die bovertrek.

  • Na albei eredienste is u welkom vir tee in die kerksaal.

  • Kooroefening om 17:00 by die orrel. Alle stemme word uitgenooi om saam te kom sing. Kontakpersoon : Len Dyzel (083 233 1444).

    


Woensdag 28 Februarie :


 • Blokbyeenkoms om 18:00 in blok 6A (Suiderkruis) by Drikus en Annamarie Jacobs te Columbasingel 20, Suiderkruis (044 620 3109 / 082 464 3816).

   


Vrydag 2 Maart :


 • Wêreldbiddag vir Vroue om 15:00 in ons kerkgebou. Alle vroue word vriendelik uitgenooi om saam te kom bid.

   


Volgende Sondag 4 Maart :


  • Kategese om 09:00 en slegs een erediens om 10:00.

  • Vierde lydensweek.

  • Spesiale offer vir Hartenbos Versorgingsoord by die deure.

  • Getuienisbediening : Nageregverkoping na die erediens : Die gemeente word uitgenooi om 'n nagereg teen R10 per houer te kom koop ter ondersteuning van ons sendelinge. Hierdie fondsinsamelingsprojekte is 'n poging om die uitwerking van die impak van die "swak" rand te probeer teenwerk. Ons maak staat op elkeen se ondersteuning hiermee.

  • Kooroefening om 17:00 by die orrel. Kontakpersoon : Len Dyzel (083 233 1444).

    


Woensdag 7 Maart :


 • Klub 50 : Ons gaan by Hartenbos Rivieroord braai om 10:00. Kom

  geniet pap en wors / worsbroodjies @ R60 p.p., hekfooi ingesluit.

  Bring eie eetgerei en drinkgoed saam. Laat weet asb. voor 4 Maart

  vir Annatjie (044 620 2097 / 073 171 1061) of Elmari (044 620 2452 /

  073 979 8868) indien u saam kom kuier.

   


Saterdag 24 Maart : Ons gholfdag


As deel van ons fondswerwingsprogram gaan ons weer vanjaar ’n gholfdag hou. Om van die dag ’n sukses te maak, het ons u hulp nodig. U kan die volgende oorweeg :


 • Kom speel in die gholfdag.

 • Koop ’n nommer vir ons prystrekking en wen ’n pragprys, o.a. ’n kruiwa vol heerlike eet- en drinkgoed (R20 per nommer).

 • Skenk ’n item vir die kruiwa! Konfyt, wyn, biltong, rooster, flitslig of enige nie-bederfbare item. Die kruiwa word die wenner se eiendom.

 • Skenk vir ons twee identiese items wat ons as pryse kan gebruik, bv. wyn, koopbewyse, ens.

 • Neem ’n lys en probeer om 20 kaartjies vir die prystrekking te verkoop.

 • Maak ‘n geldelike bydrae of borg ‘n putjie / setperk teen R1 000.


Ons maak staat op u ondersteuning sodat ons ons doelwit van R30 000 kan haal.


Text Box: cd
Dit is vandag die laaste Sondag met 2 oggenddienste.
ba

Kontakpersone : Danie Goosen 079 525 3624, Bles de Wet 083 628 2866, Pottie Potgieter 083 231 6970, Johan Heyl 082 550 4296, Chris Homann 082 595 0015, Niel Theron 082 345 6170, Hekkie Gerber 084 511 9348, Sandra Homann 083 376 0060 & Louis de Lange 082 774 2266.


 


Saterdag 5 Mei : Dankfees


 • Baie dankie aan almal wat reeds bevestig het dat hulle as sameroepers van tafels sal optree.

 • Kontakpersone : Elmarie Jonker (044 620 2369), Elmarie Bosman (044 620 3778), Elmari Olsen (044 620 2452), Hettie Roodt (079 631 8833) of Johan Heyl (082 550 4296).

   

   


Nuwe lidmate in ons gemeente

Ons nooi nuwe lidmate om na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken.


 


 


Dankies


 • Riviera Lodge Order of Free Gardeners (donasie R1 000) : Baie , baie dankie, dit word opreg waardeer.

 • Stéphan van der Watt van Missie Japan (R2 400 kwartaallikse koninkryks-offer) : Baie dankie vir julle bydrae, ons hier by Missie Japan waardeer julle ondersteuning opreg!

   

   

   

   


Groetgroep

Die nuwe lyste met diensbeurte is in die voorportaal beskikbaar.

Koos van Zyl (044 620 2371) is die sameroeper van die vriendelike groep lidmate wat erediens-gangers Sondae in die voorportaal groet. Indien u by hierdie bediening wil inskakel, bel hom gerus.


 


 


 


 


Wolwedans Boodskap, sop- en broodbediening


Ons wil graag 'n beroep doen op hulp met die voorsiening van sop aangesien die vrieskas dolleeg is. Daar is nuwe vleisvoorrad in die groot vrieskas geplaas vir alle sopvoorsieners om te neem asb., met dank en waardering aan ons plaaslike Spar. Die datums vir die res van die kwartaal is 14 en 28 Maart. By voorbaat dankie vir almal se getroue hulp.


Ons nooi ook al ons sopvoorsieners uit na 'n lekker kuiergeleentheid met tee en koekies Vrydag 2 Maart 2018 om 10:00 in die kerksaal. Ons vertrou om julle almal daar te sien sodat ons persoonlik vir julle dankie kan sê.


 


 


 


 


 


Bou van skooltjie in Russian Bay - Madagaskar


Ons is verlede Sondag deur Gerhard Uys van die Royal Rangers ingelig oor hierdie projek en hulle bankbesonderhede is ook uitgedeel. Dit het onder ons aandag gekom dat die bankrekeningnommer foutief is en ons plaas die korrekte inligting hiermee vir enige een wat dalk gesukkel het met 'n oorplasing : FNB tjekrekening, rekeningnommer 6240 7319 103, rekeninghouer - Royal Rangers Suid-Afrika en die verwysing is Madagaskar skool-projek. Jammer vir die fout wat ingesluip het.


 


 


 


 


 


Uitreik na Madagaskar : 10 – 21 Augustus 2018


Tydens die getuienisbediening se laaste vergadering is die uitreik weer bespreek. Nie een van die lede kan daarop gaan nie en na aanleiding van die reaksie op die vorige afkondiging einde verlede jaar, is besluit om dit weer onder die aandag van die gemeente te bring. Die beraamde koste per persoon is ongeveer R 16 000. Kontak gerus vir Veronica Lötter (0844419177) voor 23 Februarie 2018 indien u belangstel om te gaan, sodat finale reelings getref kan word.


 


 


 


 


 


“Gebedsgids” vir Maart is in die voorportaal beskikbaar.

Neem gerus een daarvan en bid saam.


 


Laat ’n nalatenskap na : ’n Bemaking aan ons kerk : Ons het reeds daarop gewys dat ’n mens bloot ’n kodisil  by jou testament kan voeg om ‘n bemaking aan die gemeente te doen. U kan ‘n kontantbedrag, aandele, ‘n kunswerk, ens. aan u gemeente nalaat.


Dit is belangrik om daarop te let dat ‘n mens kan onderhandel oor die tarief waarteen die boedel afgehandel word. Die besparing op die fooi of ‘n deel daarvan kan aan u kerk bemaak word. Die maksimum vergoeding waarop ‘n eksekuteur geregtig is, word deur wetgewing vasgestel. Die huidige eksekuteursvergoeding waarop ‘n eksekuteur geregtig is, beloop tans 3.5% van die bruto boedelwaarde plus 14% BTW (indien die eksekuteur vir BTW geregistreer is). Op die oog af blyk dit dat die vergoeding teen ‘n billike of selfs baie lae persentasie gehef word, maar kom ons illustreer dit met ‘n voorbeeld : Kom ons veronderstel die bruto boedelwaarde beloop R2 miljoen. Neem kennis dat weens die drastiese stygings in die waarde van onroerende eiendomme oor die laaste paar jare, ‘n boedel met ‘n bruto waarde van R2 miljoen maklik haalbaar en baie realisties is indien u onroerende eiendom besit: R2 miljoen x 3.5% = R70 000-00 + 14% BTW = R9 800-00 .  Totale eksekuteursvergoeding = R79 800-00. Die gevolg is dat individue tans al hoe meer oorweging daaraan gee om die langslewende of ‘n ander familielid as eksekuteur te benoem, met die veronderstelling dat die genomineerde eksekuteur dan in ‘n posisie geplaas word om die eksekuteursvergoeding met ‘n instelling te onderhandel, wat dan as die genomineerde eksekuteur se agent sal optree.


As kerkraad wil ons die vrymoedigheid neem om u te vra of u nie biddend die volgende voorstel wil oorweeg nie : Indien u voldoende vertroue in ‘n instelling het, benoem die instelling as eksekuteur van u boedel, maar onderhandel die eksekuteursvergoeding voortydig en maak die ooreengekome tarief in die testament vas. Moet dit  nie aan iemand anders oorlaat om na u afsterwe oor eksekuteursfooie te onderhandel nie.


Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet nie gebruik word as professionele inligting nie. Raadpleeg altyd u raadgewer vir spesifieke of omvattende advies.


Johan Heyl (voorsitter fondsinsamelingbediening ' 082 550 4296)


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Posbus 9, Groot-Brakrivier 6525            ' 044 620 2205        Faks : 044 620 3604

e-pos : ngkgbr@mweb.co.za  Webbladadres : www.grootbrakrivier.ng.org.za

Leraars : Paul Roodt (044 620 2210) & Danie Goosen (044 620 2736 /

 079 525 3624)

Bankbesonderhede : FNB tjekrekening 530 831 865 11, takkode 210314.