Om as begenadigdes van God 'n dienende gemeente in Sy węreld te wees.


Die gemeente strek vanaf Tergniet in die weste tot by Hersham in die ooste.  Na die noordekant val die plaaswyke Gonnakraal, Sorgfontein, Vlakte, Langhoek en Voorbrug ook binne ons grense. 


326 lidmate woon buite die gemeentegrense, nl. in Danabaai, Mosselbaai, Hartenbos, Reebok, Glentana, George en Heroldsbaai.


Ons gemeente bestaan uit ongeveer 1400 belydende- en 210 dooplidmate (kinders). Hulle is ingedeel in 25 blokke, wat elk bedien word deur 'n ouderling, diaken en 'n paar dienswerkers.

 
Kliek op die foto's en skuif hulle rond.

Die foto album kan ook vergroot word

deur op die toepaslike funksie te kliek bo links

Oggenddienste  Oktober tot April 

08:00 en 10:00

Oggenddienste  Mei tot September 

10:00

Aanddienste 

Een keer per maand (soos afgekondig) word 'n informele aanddiens in die kerksaal aangebied.

(Somer 19:00 en winter 18:00)

Bybelstudie word die ander aande in die konsistorie aangebied.

(Somer 19:00 en winter 18:00)

Kersdag 

07:00 & 08:00 & 09:00 & 10:00

                             

  


Webmeester

Vertel 'n vriend

Webdiens deur ANNO Internet