Ds. Paul Roodt:

Tel nr:

E-pos:

044 6202210

ngkgbr@mweb.co.za

Ds. Danie Goosen:

Tel nr:

E-pos:

044 6202736

ngkgbr@mweb.co.za


Skriba-kassier:

Rinél Freiboth

Administratiewe Beampte:

Tillie Botma

Kantoorure:

Maandae, Woensdae en Vrydae vanaf 09:00 tot 12:00

Telefoon:

044 620 2205

Faks:

044 620 3604

E-pos:

ngkgbr@mweb.co.za

Koster:

Liana Boshoff (044 620 5108)

Orreliste:

Pietriëtte Duvenage (083 565 5738)

Bank:

Eerste Nasionale Bank Mosselbaai

Takkode:

210314

Renening Naam:

NG Kerk Groot-Brakrivier

Rekening no:

530 831 865 11

Rekening Tipe:

Tjekrekening

Webmeester:

webmaster@grootbrakrivier.ng.org.za Registrasievorm

Vul asb die volgende registrasievorm in. 

Ons wil u graag in kennis stel wanneer nuwe inligting op die webblad geplaas word. 


Noemnaam:


Van:


Dorp waar u tans woon:


Telefoonnommer:


E-posadres:Notas: