• Gebed

  • Kleingroepe

  • Getuienis

  • Gemeente

  • Omgee

  • Jeug

  • Gemeenskap


Verskeie groepe vergader weekliks om vir verskillende sake voorbidding te doen. 

Indien jy wil inskakel of sake opgee vir voorbidding, kontak vir Jannie van der Merwe (044 6202994)

 


'n Hele aantal bybelstudiegroepe kom weekliks bymekaar. 

Skakel vir Marita Erasmus vir meer inligting (044 6203189)

 

 

DAG

TYD

PLEK

KONTAK-PERSOON

KONTAK NOMMER

Sondag of Donderdag

10:00 of

18:00

Jong gesinne

Louis vd Walt

044 620 3020

083 633 4336

Sondag

18:00 winter) 19:00 (somer)

Konsistorie

Paul Roodt

044 620 2210

Maandag

18:00

Hersham

Ansie Gerber

044 620 3089

082 856 5017

Maandag

19:00

Konsistorie

Paul Roodt

044 620 2210

Dinsdag

10:00

Konsistorie

Paul Roodt

044 620 2210

Dinsdag

10:00

Tergniet / Reebokhoogte

Marita Erasmus

044 620 3189

082 253 2876

Dinsdag

10:00

Reebokhoogte

Eunice Stemmet

044 620 3674

082 577 7316

Dinsdag

10:00

Tergniet / Reebokhoogte

Chris Oberholzer

044 620 4990

083 361 3286

Dinsdag

10:00

Kategeselokaal 6

Rumada van Rensburg

044 620 2184

082 773 8996

Dinsdag

10:00

Groenkloof (2 groepe)

Dalene le Roux

044 620 2597

072 383 0498

Dinsdag

10:00

Suiderkruis

Celia Geldenhuys

044 620 4513

Dinsdag

10:00

Voorbrug

Elize Spies

044 620 5208

Dinsdag

15:00

Tergniet

Blossom Terblanche

044 620 2239

Dinsdag

15:00

Reebok

Kobus vd Walt

044 696 6399

Dinsdag

15:00

Reebokhoogte

Una Vorster

044 620 2127

072 621 0250

Dinsdag

18:30

Groot-Brakrivier

Jongmense

Lize Cornelius

082 210 8253

Donderdag

09:00

Tergniet

Nelie Wagener

044 620 2803

Donderdag

09:00

Tergniet

Gert Combrink

044 620 3513

Donderdag

10:00

Eurekapark

Lieta Swart

044 620 3369

Donderdag

18:30

Glentana

Danie Goosen

044 620 2736

079 525 3624

Vrydag

09:30

Eiland

Bassie le Roux

044 620 2399

 

 

 


Behalwe vir ons verpligtinge op sinodale- en ringsvlak, is die gemeente deur voorbidding, bydraes, nuusbriewe en kontakbesoeke betrokke by die volgende bedieninge. 

Dit staan bekend as die VLAMME program.  Besoek gerus die nuus opsie vir die nuutste nuusbriewe. Die kontakpersoon kan by elkeen gekontak word vir meer inligting.

 

VGK Groot-Brakrivier (Ds Bennie Roelfse) - Alet Oberholzer (044 6204990 of 0833613286)

Lesotho (Ds. Pierre Guillaume) Ansie Gerber (044 6203089)

Algerië (Amos en Mouazer) Alet Oberholzer (044 6204990 of 0833613286)

Mosambiek – Marelize Barnard (073 2692527)

Makhathini (Ds. Lourens van der Westhuizen) - Wilna Lourens (044 6203849 of 0832774999)

Eilande

Japan (Stefan en Carina vd Watt) – Veronica Lotter (0844419177)

Madagaskar (Dries en Lynette de Jager) – Veronica Lotter (0844419177)

Raduga Kinder Sentrum (Ockert en Michelle Potgieter) – Jannie vd Merwe (044 6202994)

Ywam/Kairos - Fred (0793205935) en Paula Berrington (0825015415)

 

 

Die volgende bedieninge funksioneer in die gemeente.  Skakel die betrokke kontakpersoon vir meer inligting of as jy wil betrokke raak.

 

Voorafsang voor die begin van eredienste: Jannie vd Merwe (044 6202994)

Groetgroep voor eredienste by deure: Edwin Krause (044 6205209)

Blomme rangskikkings voor kansel: Nelie Wagener (044 6202803)

Klub50 sosiale groep vir afgetredenes: Phillip Blaauw (044 6204575)

 

 


Die omgeebediening is verantwoordelik vir diens van barmhartigheid binne die gemeente. 'n Satelliet van die Hartenbos Versorgingsoord bestaan binne ons gemeente.  Gekookte etes is op Woensdae beskikbaar, maar moet vooraf bestel word by Rumada.  Die Abba-groep besoek gereeld senior en verswakte lidmate in die gemeente. Indien u by hierdie bediening betrokke wil raak of weet van iemand wat hulp nodig het, skakel asb. vir

Rumada Janse van Rensburg (082 7738996)

 

 

Ons fokus elke Sondagoggend om 09:00 tydens kategese op alle skoolgaande kinders.  Gelyktydig met die 10:00 erediens word daar kleuterkerk vir die voorskoolse kinders in lokaal 6 aangebied. 

Ons bied elke kwartaal 'n kamp aan wat fokus op gesinne wat in 'n spesifieke fase van hulle lewens is.  Vir enige navrae i.v.m. kampe, kontak vir Danie Goosen (044 6202736).


 

Ons is op verskillende maniere in die plaaslike gemeenskap betrokke.  Indien u meer wil weet, skakel asb. die volgende persone:

 

Kinder- en Gesinsorg: Nic Laubscher(0833038066)

Sop vir Wolwedans: Miems Swart (044 620 2772)